dr Sylwia Jędrzejewska
dr Sylwia Jędrzejewska

Komunikacja w związku

Prawidłowa komunikacja jest warunkiem udanego związku 

Komunikacja jest jednym z najsilniej działających czynników determinujących relacje partnerskie. Od niej zależą interakcje pomiędzy parą, ich porozumienie, zadowolenie i szczęście lub jego brak. Tak więc, można również powiedzieć, że komunikacja jest predykatorem charakteru i rozwoju związku.

Prawdopodobieństwo, że stworzymy udany związek jest znacznie mniejsze niż możliwość, że się on nie uda, zgodnie z rachunkiem probabilistycznym. Nasza osobowości, poziom wrażliwości, systemy wartości, wymagania seksualne, różnicujące nas czynniki kulturowe, środowiskowe dodatkowo pogłębiają różnice biologiczne. Pozwolę sobie podkreślić, iż brak umiejętności porozumiewania się oddala nas od siebie. Natomiast umiejętność komunikacji ma największy wpływ na niwelowanie wszystkich odmienności oraz na powodzenie trwałej relacji partnerskiej. Właściwa komunikacja pozwala omówić i zrozumieć dzielącą nas odmienności i wszelkie różnice. Pozwala dotrzeć się.

Ważnym z warunków udanego związku jest otwarta i szczera komunikacja.

Podstawowe formy komunikacji w związku to:

Informacje słowne (słowa wypowiadane lub czytane)

Informacje pisane (np.: sms, mail, list)

Duży wpływ na ostateczny wydźwięk komunikatu partnerskiego ma:

  1. Sposób jego mówienia
  2. Ton i stawiane w wypowiedziach akcenty, czyli, to w jaki sposób mówimy czy piszemy określone treści komunikacja niewerbalna. Komunikacja niewerbalna w przeciwieństwie do werbalnej, pozostaje ciągłym komunikatem wyrażanym świadomie lub nieświadomie przez nasze ciała, twarze i inne wyrazy w tym mikro ekspresję.Coraz częściej mówi się więc o komunikacji relacyjnej (niewerbalnej) i treściowej (werbalnej) w związku partnerskim i w rodzinie.

W naszych rodzinach i w związkach zawsze rozmawiamy ze sobą, nawet nie wypowiadając słów (będąc w obecności przynajmniej jednej osoby). Jeśli się nad tym zastanowimy, ma to wielowymiarowy sens, bo człowiek może przecież porozumieć się z drugą osobą poprzez milczenie, spojrzenie, gest, a nawet – w odpowiedniej sytuacji – poprzez przestawiane przedmioty (np.: sposób postawienia kubka z herbatą na stole, przesunięcie krzesła czy zasłonięcia zasłon).

Z określonymi osobami w określonym czasie możemy świetnie lub źle się rozumieć, możemy mówić „tym samym językiem” a innym razem zastanawiamy się „o co drugiej osobie chodzi?” – „o czym druga strona w ogóle mówi czy pisze?” 

Taki mechanizm może występować w relacji z dalszymi i bliższymi osobami. Tak więc również dotyczy i relacji w diadzie.

Pamiętać należy, że komunikacja partnerska przechodzi różne fazy, zmienia się na przestrzeni trwania związku, a oboje partnerów oddziałują na siebie tworząc różne relacje czasowe i stałe.

Nawyki komunikacje, które bywają przyczyną problemów partnerskich, a często działające automatycznie, są łatwe do zauważenia i zweryfikowania. Można je eliminować z korzyścią dla dyskusji i porozumienia dwojga. Najważniejsze jest rozpoznać je i być ich świadomym

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
Zaburzenia erekcji
Leczenie zaburzeń erekcji