Odkrywaj swoją seksualność
Odkrywaj swoją seksualność

Odkrywaj siebie

Nie znamy siebie do końca.

Człowiek jest istotą seksualną przez całe swoje życie od momentu poczęcia aż do śmierci. Na każdym etapie życia, każdy może w sobie odkrywać własną siłę seksualną, pielęgnować ją, rozwijać i cieszyć się nią. Taka właśnie postawa sprzyja zdrowiu somatycznym i psychicznym oraz pozwala na bycie szczęśliwym w każdym dniu swojego życia.

Akceptowanie swojej seksualności, to akceptowanie samego siebie we wszystkich wymiarach. Seksualność nie ogranicza się do jednego aspektu egzystencji. Ludzka seksualność nie jest wyizolowana. Jest traktowana wielowymiarowo. Seksualność wiąże się ze strukturą całego człowieka, jego osobowości, hierarchią potrzeb i wartości, a także z funkcjonowaniem w wielu rolach: partnerskich, rodzicielskich, społecznych. Seksualność od zawsze jest również tą sferą, która budzi duże zainteresowanie i intryguje. Jednocześnie pozostawia w sobie wiele tajemnic szczególnie w obszarze społecznego tabu i wciąż czeka na coraz głębsze odkrywanie i dokładniejsze jej zgłębianie.

Odkrywaj swoją seksualność
Odkrywaj swoją seksualność

Każdy człowiek zasługuje na zadowolenie z życia erotycznego i satysfakcję seksualną, co przekłada się na poczucie szczęścia i dobrobytu każdego dnia a z czasem całego życia. 

Życie seksualne każdego człowieka powinno dostarczać mu satysfakcji i przyjemności, tak aby dawało siłę, energię i poczucie spanienia. Istotne jest określanie seksualnych pragnień, niewstydzenie się ich i nieudawanie, że nie istnieją. Dla wielu ludzi odkrywanie, poznawanie i wyrażanie wprost swoich potrzeb seksualnych, jest bardzo trudne z powodu głęboko zakorzenionego przekonania, iż można narazić się na nie akceptację, odrzucenie, przypisanie stygmatyzujących etykiet a nawet potępienie.

Szczęśliwie żyjemy w czasach, w których zaczyna się znacząca ewolucja. Współcześnie następuje widoczna zmiana w nastawieniu do swojej własnej i innych seksualności. Zmiana ta dokonuje się poprzez zrozumienie różnorodności seksualnej ludzi oraz odkrywanie i uświadamianie sobie dla czego człowiek jest istotą seksualną i co z tym się wiąże. To wszystko jest możliwe dzięki pojawiającą się dostępności wiedzy i coraz bardziej chętnym i umiejętnym korzystaniem z jej zasobów. 

Seksualność jest fascynującą i delikatną sferą ludzkiego rozwoju. Każdy człowiek posiada własny potencjał seksualny i erotyczny, który jest dynamiczny i zależny od okresu życia, stanu zdrowia i samoakceptacji. Różnimy się od siebie budową fizyczną, temperamentem i potrzebami. W zależności od wieku rozwojowego ze sferą biologiczną łączą się w seksualności postawy i zachowania emocjonalne, parametry psychiczne i społeczne.

Seksualność to obszar, w której biologia przeplata się z wychowaniem, kulturowymi przekazami o normach, zakazach i nakazach. Dla ludzi jest ona sferą pierwszych i wtórnych odczuć przyjemności, bliskości, intymności, zranień, odrzucenia i wszystkich elementów, które ułatwiają lub utrudniają wchodzenie w relacje z innymi.

Podstawą, a jednocześnie matrycą do ujawniania się seksualności w życiu człowieka są czynniki biologiczne (anatomiczno-fizjologiczne). Czynniki biologiczne, to potencjał z jakim człowiek przychodzi na świat, a który jest poddawany od samego początku oddziaływaniu czynników psychologicznych i społeczno-kulturowych. Wpływają one na zróżnicowanie i kształtowanie się płci, które jest wynikiem długiego i złożonego procesu zaczynającego się już w stadium prenatalnym.

Funkcjonowanie seksualne każdego człowieka wynika również z nieustającego oddziaływania środowiska, w którym żyje. 

W ramach procesu socjalizacji uczymy się podporządkowywania sposobu zaspokajania potrzeb seksualnych, zgodnie z określonymi wymaganiami i hierarchią wartości jakie panują w danym społeczeństwie. Proces nabywania wiedzy o wymaganiach społecznych polega na zapoznaniu się z określonymi normami i ewentualnym przyjęciu tychże norm za własne, w pełni aprobowane, reguły postępowania. W przypadku wielu osób proces socjalizacji prowadził do wewnętrznego konfliktu wynikającego z konieczności wyboru: czy kierować się własnymi pragnieniami czy też sprostać oczekiwaniom szeroko rozumianego otoczenia.

Mówiąc o odkrywaniu seksualności, myślimy o wszystkim, co wiąże się z poznawaniem swojego ciała, ciała innych, rozwojem tożsamości płciowej, rolą seksualną, orientacją seksualną, potrzebą bliskich intymnych relacji, poczuciem bezpieczeństwa i jedności w kontakcie z partnerem, wzajemną akceptacją, uczuciem spełnienia i czerpaniem przyjemności z kontaktów seksualnych oraz ochroną tej sfery.

Przez Światową Organizację Zdrowia, zdrowie seksualne uznane zostało, jako integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości.

 Jeśli odkrywamy, że czujemy, iż nie jest nam dobrze w obszarze seksualnym i chciałybyśmy zmienić swoje życie, bo pragniemy czegoś więcej lub inaczej, należy w pewnym momencie mieć odwagę powiedzieć sobie, że chcę się tej zmiany i zacząć ją realizować. Życie powinno być przyjemne i satysfakcjonujące dla nas samych. Każdy z nas jest tego wart. Jesteśmy to winni sobie samym i partnerowi.

Warto zapamiętać, że w seksie nie chodzi wyłącznie o przyjemności ciała, ale również o psychologiczne i duchowe wymiary seksualności. Seksualność człowieka jest ukryta w jego mózgu. Jeśli zrozumiemy i zaakceptujemy naszą seksualność i nauczymy się nią cieszyć, dotrzemy wówczas i do niedostępnych dotychczas obszarów naszej duchowości i samoświadomości.

Zachęcam do odkrywania siebie w każdym czasie i wieku, do świadomego poznawania tego co na każdym etapie ludzkiego życia buduje i kształtuje seksualność. Tego co aktualnie jest nam potrzebne. Przez i ten właśnie pryzmat zachęcam również do przeprowadzenia audytu wlanej seksualności co być może przyniesie nam inny wymiar odkrycia siebie.

Zapraszam do przeczytania wpisów na temat poszczególnych etapów życia:

Odkrywaj seksualność. Dziewięć podstawach kroków:

I. Zrób audyt swojej seksualności, odpowiadając na następujące pytania:

 • Co mnie podnieca?
 • Co mi sprawia przyjemność?
 • Czego chcę spróbować?
 • Czego być może chcę spróbować?
 • Co zupełnie mnie nie interesuje?
 • Czego oczekuję od seksu? 
 • Co jest dla mnie najważniejsze?

II. Przyjrzyj się swojej orientacji seksualnej

 • Pamiętaj, seksualność jest inkluzywna i znajdzie się w niej miejsce dla każdej osoby.
 • Przyjrzyj się swojej orientacji seksualnej.
 • Oceń, która płeć Cię pociąga bardziej.
 • Zapamiętaj, że podejmowanie aktywności seksualnej z tą samą płcią co twoja, może oznaczać jedynie realizowanie potrzeby doświadczania, eksperymentowania, urozmaicenia życia seksualnego i wcale nie wiązać się z homoseksualizmem czy biseksualizmem. 

III. Rozpoznaj swoją przyjemność seksualną

 • Daj sobie pozwolenie na eksperymentowanie ze swoim ciałem.
 • Nie bój się realizować fantazji seksualnych.
 • Sprawdzaj, co sprawia ci największą rozkosz.
 • Próbuj różnych rodzajów pieszczot i stymulacji – być może odkryjesz nowe źródła przyjemności.

IV. Edukuj się

 • Zdobywaj i poszerzaj wiedzę na temat seksualności, anatomii, płodności, możliwości seksualnych.
 • Pamiętaj, że wiedza ma ogromne znaczenie w auto eksploracji. 
 • Sięgaj po rzetelne źródła wiedzy. 
 • Rozwiewaj wątpliwości i wyswobadzaj się z seksualnych mitów. 
 • One niczemu dobremu nie służą. 
 • Korzystaj z publikacji, które przekazują informację o sferze seksualności w sposób interesujący i ciekawy zrozumiałego języka.
 • Stosuj zasadę, że seks jest niczym Erasmus czyli uczenie się przez całe życie
 • Pamiętaj, że gdy nie jest za późno, by zacząć edukację.
 • Każda z nas jest inny – chodzi więc jedynie o to, by dbać o swoje sprawy seksualne w taki sposób, jaki jest nam aktualnie potrzebny.

V. Nie poddawaj się seksualnej modzie

 • Stosuj zasadę, że sfera seksualna ma być przede wszystkim komfortowa dla ciebie.
 • Nie musisz ulegać standardowym ani też popularnym czy modnym zachowaniom seksualnym.
 • Stymuluj swoją wyobraźnię seksualną i doświadczaj tego czego naprawdę chcesz spróbować. 
 • Jeżeli usłyszysz o czymś, co seksualnie jest dla ciebie nowe, przeczytasz o tym lub obejrzysz film, wróć do zakwalifikowania tych zachowań pod kontem głównie tego czy wydają się dla ciebie podniecające lub/i czy chcesz ich spróbować.
 • Nie zmuszaj się do niczego
 • Masz prawo pozostać indywidualistą w sprawach seksualnych

VI. Odkrywaj seksualność solo

 • Pamiętaj, że możesz czerpać duże korzyści z samodzielnego, ukierunkowanego wyłącznie na siebie w odkrywaniu swoich czułych miejsc, potrzeb i rozkoszy.
 • Poznawaj swoje swoje ciało i reakcje. 
 • Urozmaicaj sposoby i intensywność auto pieszczot ( delikatnie, czule, bardzo intensywnie).
 • Jeśli masz ochotę, masturbuj i penetruj się sam. 
 • Eksperymentuj sam ze swoim ciałem.
 • Poszerzaj repertuar doświadczeń i przyjemności dostarczanych sobie samemu.
 • W zabawie samym z sobą nie miej oporów przed używaniem za akcesoriów erotycznych ( np: piórek, wibratorów).
 • W sytuacji sam na sam z sobą, myśl bez oporów wyłącznie o sobie.
 • Pamiętaj, znajomość swojego ciała i własnej seksualności jest pomocna w realizowaniu się z partnerem. Jeśli nie będziesz znać swojego ciała i potrzeb, nie poinformujesz partnera o swoich oczekiwanych i potrzebach. 
 • Daj sobie prawo do odczucia, że na danym etapie życia, zajmowanie się sprawami seksu w pojedynkę może być dla ciebie mało interesujące. Warto wówczas w tej sytuacji, dać drugiej osobie więcej wolności w eksplorowaniu twojego ciała niż na co dzień oferujesz sam sobie.

VII. Odkrywaj seksualność w towarzystwie

 • Pamiętaj, że otwarta osoba partnera może okazać się dla ciebie ważnym elementem procesu poznawania seksualności. 
 • Bądź uważny na to co sprawia ci przyjemność w zbliżeniu z partnerem.
 • Jasno komunikuj swoje potrzeby i oczekiwania.
 • Nigdy nie udawaj orgazmów i tego, że coś jest przyjemne czy dobre, tylko po to żeby nie urazić partnera
 • Odkrywaj przyjemność w tym co dostajesz erotycznego od partnera ale i w tym co ty dajesz drugiej osobie
 • Probuj czerpać synergicznie i jednoczenie przyjemność z dawania i otrzymywania bliskości 
 • Nie bój się urozmaiceń i nowości
 • Daj sobie prawo do zatracenia się w przyjemności płynącej z bliskości seksualnej z partnerem

VIII. Bądź osobą proaktywną

 • Mów o swoich potrzebach
 • Nie obawiaj się wychodzenia z inicjatywą
 • Pamiętaj, że druga strona może potrzebować twojej śmiałości i aktywności
 • Stosuj zasadę uważności i działania
 • Nie oczekuj
 • Wnoś świeżość do swojego życia seksualnego
 • Nie obawiaj się zadbać i realizować tego czego naprawdę pragniesz w obszarze seksualnym

XIX. Bądź osobą seks pozytywną

 • Pamiętaj, że każdy z nas jest inny w swojej seksualności
 • Pozwalaj sobie na błędy
 • Wybaczaj błędy innym
 • Dziel się wiedzą
 • Czerp radość ze swojej i innych seksualności
 • Pielęgnuj i rozwijaj swoją seksualność
 • Pozwól sobie i innym być na swój własny sposób istotami seksualnymi
 • Nie oceniaj

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
O orgazmie naukowo