dr Sylwia Jędrzejewska
dr Sylwia Jędrzejewska

Światowa Organizacja Zdrowia, definiuje zdrowie seksualne, jako: integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, konieczną do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Oznacza to, że życie seksualne współczesnego człowieka nie sprowadza się wyłącznie do zaspokojenia popędu seksualnego, lecz jest ściśle związane z całokształtem jego osobowości oraz funkcjonowaniem społecznym. U człowieka seksualność oddziałuje w istotny sposób na wszystkie sfery psychiki tj,: intelekt, emocje, uczucia, ale także na stosunki społeczno- kulturowe. Zależność ta jest także odwrotna, czyli sfera psychiki i uwarunkowania społeczno-kulturowe wpływają na przejawy seksualności, na sposoby zaspokajania potrzeb seksualnych, a także siłę i rodzaj tych potrzeb.   

 Szybkie tempo życia współczesnego człowieka, dynamiczne zmiany w otoczeniu, wciąż rosnące oczekiwania społeczne, w tym również nieustająco narastające wymagania zawodowe powodują stały wzrost liczebności i różnorodności bodźców środowiskowych, co wymusza konieczność szybkiego przystosowania się. Wynikiem utrudnienia w dostosowaniu się do zbyt szybko zmieniającego się środowiska są ustawiczne napięcia emocjonalne, powodujące przewlekłe stany zmęczenia i znużenia psychicznego, naruszające równowagę układu nerwowego, co sprzyja powstawaniu różnorodnych zaburzeń chorobowych. Przejawia się to w stałym narastaniu zjawisk dezadaptacyjnych w postaci konfliktów międzyludzkich, lęku, depresji, obniżonego nastroju, zaburzeń emocjonalnych oraz seksualnych. Utrata zdrowia seksualnego, może wynikać z pogorszenia się stanu zdrowia somatycznego, braku stabilności w funkcjonowaniu psychicznym lub być konsekwencją określonych determinant z przeszłości, a także przeszłych lub aktualnych relacji partnerskich. 

Brak satysfakcji z życia seksualnego znacząco wpływa na obniżenie jakości życia. Bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie somatyczne, psychiczne i społeczne, obniżając, a w skrajnych przypadkach, wręcz uniemożliwiając funkcjonowanie w innych dziedzinach życia.

Zadaniem seksuologa jest:

– wytłumaczenie pacjentowi złożonych zależności pomiędzy zdrowiem somatycznym, psychicznym i seksualnym, 

– określenie istoty aktualnego problemu w sferze seksualnej, jego diagnostykę oraz kompleksową terapię nakierowaną nie tylko na usunięcie dokuczliwych objawów, ale również na stworzenie pacjentowi optymalnych warunków do rozwoju i samorealizacji,

– usunięcie wszelkich wtórnych zaburzeń, powstałych na tle intrapsychicznych lub interpersonalnych konfliktów wynikłych z problemów w sferze seksualnej,  

– pogłębienie całokształtu więzi partnerskiej.

Zapraszam do gabinetu. 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

More Stories
dr Sylwia Jędrzejewska
Dwanaście przykazań dobrej komunikacji partnerskiej